Title page
O firme Seznam stroiů Hledáte něco? Nabízíte něco?

Kontaktujte

    

J.V.O. Co

English

Delivery of new machines, and also a good quality second-hand.
- all types and sizes.
- all deliveries incl. complete service:
    - dismantling, special transport, assambly;
    - putting into operation, training of operators
    and maitenance stuff;
- all deliveries is at best prices,
- warranty and after-warranty service.

Deutsch

Wir liefern neue so wie in gut Quality gebraucht Maschinen.
-Alle Grosen und Typen.
-Alle Lieferungen inkl. komplet Dienste:

   -Demontage, Fachtransport,
   -Montage und Inbetriebnahme,
   -Schulung für Bedienung und  Unternahme
- Alle Lieferungen in besten Preisen,
- Garantie und nach Garantie Service.

Česky

Provádíme dodávky nových strojů,
rovněž strojů použitých v dobré kvalitě:
- všechny typy a velikosti;
- všechny dodávky včetně kompletního 
  servisu:
   - demontáže, specielní transport, montáže,
   - uvedení do provozu, zaškolení obsluhy a údržby
- všechny dodávky v nejlepších cenách,
- záruční a pozáruční servis


The geography of our business contacts
The geography of our business contacts

© J.V.O.Co.